måndag 23 februari 2015

Hoppas på storverk


Nu har flera forskningskontakter tagits för att kunna hitta vägar att lyfta upp gruppen anhörig till cancerdrabbad.
Efter två års daglig kontakt med 1000-tals anhöriga vet vi på Cancerkompisar hur man som anhörig mår. Många känner sig bortglömda av vården. Inte sedda av vänner eller på sin arbetsplats. Att vara den som går bredvid tänker sällan någon på.
Den sjuke får allt stöd med all rätt!
Det enda vi med säkerhet vet är att den "cancerresa" som den sjuke den gör den gör även den anhöriga.
Under flera år lever man under stress och oro. I Katarina Sjövalls studie kommer det fram att jag som anhörig till cancersjuk löper 25 % större risk att själv bli sjuk, i andra sjukdomar, på grund av den stress jag lever under.
Studien i populärversion HÄR

Regeringen satsar miljarder på att förkorta väntetider och effektivisera vården och säger samtidigt att vi anhöriga är en viktig resurs. Men var finns anhörigforskningen?

Vi på Cancerkompisar har sedan 2014 ett samarbete med Regionalt cancercentrum Syd för att kartlägga anhörigas behov men det behövs mer. Förhoppningsvis kommer vi att under året även kunna genomföra en studie tillsammans med onkologen i Lund.

*Katarina Sjövall och Stefan Hansson, Skanues Support AB

Vi uppmanar dig som anhörig att #vågaprata och #vågaberätta hur du känner dig.

* Leg onkologisjuksköterska, dr med vet
FoUU-ledare, Verksamhetsområde Onkologi och Strålfysik
Skånes Universitetssjukhus

Inga kommentarer: