lördag 6 juni 2015

110 nyckelpersoner

Cancerkompisar träffade 110 kontaktsjuksköterskor på Medicon Village i Lund

I veckan var vi inbjudna av Regionalt Cancercentrum Syd för att berätta om hur Cancerkompisar kan vara ett komplement till vården. För oss var det viktigt att få träffa kontaktsjuksköterskorna då de är nyckelpersonerna inom cancervården och har därför en mycket viktig uppgift. Totalt finns cirka 160 kontaktsjuksköterskor inom Regionalt Cancercentrum Syds upptagningsområde Skåne, Blekinge, Halland och Kronoborg.

Vi visar Cancerkompisars första informationsfilm som visar vad det innebär att vara anhörig och närstående till någon som har cancer. Efter vår presentation bad vi om att få dela ut en enkät med två frågor.

Enkäten:
Nästa gång du träffar en anhörig skulle du då rekommendera Cancerkompisar? 
Svar: 100 % ja!
Vill du att vi kommer ut till din arbetsplats och berättar om vad Cancerkompisar kan erbjuda? 
Svar: 75 % ja!

Några röster jag avhörde i pausen:
- det svårt att fråga hur de mår, de anhöriga, de är ju redan ledsna liksom
- vi har inte alltid tid för de sjuka och ännu mindre för anhöriga och närstående, så är det
- det här visste jag om, så bra att det här (Cancerkompisar) finnsAlexandra, kommunikatör på Cancerkompisar
Enkäter fylls i


Cancerkompisar - Stöd, tröst och hopp
Är du anhörig eller närstående till någon som drabbats av cancer? Skulle du vilja prata med någon som verkligen förstår – som vet själv – precis hur det är? Som också är anhörig till en cancerdrabbad.

GÖR en bra dag!

Inga kommentarer: