lördag 6 juni 2015

GNH eller BNP?

Gross National Happiness - det här blir ett inlägg som jag tycker passar bra idag, på nationaldagen, eller vad säger du?

I veckan träffade jag på två personer, Anna Rosengren och Helena Kurki, som jag mötte för allra första gången för ungefär sju år sedan.

I veckan blev jag inbjuden till ett frukostmöte här i Malmö som skulle handla om något som jag inte alls förstod vad det handlade om. Men då jag är nyfiken på det mesta så anmälde jag mig trots allt.

Det var Helena Kurki, som jag träffar ofta numera, som bjöd in mig och när jag hörde att hon ville starta upp något tillsammans med Anna Rosengren så var det enkelt att tacka ja. Dessutom tror jag ju stenhårt på nätverk för storverk.

Det här är vad det handlar om.

Allt började 1972 i Bhutan. Titta på filmen så förstår du, den berättar om hur allt började en gång:

GNH Gross National Happiness

En annan film om GNH

Här kommer även en text från Anna Rosengrens hemsida, etik i arbetslivet, som förklarar vad det handlar om:

- GNH, Gross National Happiness, handlar om att bredda och fördjupa förståelsen av välstånd, det handlar om att mäta och utveckla välstånd i fler avseenden än enbart ekonomiskt.
Hållbarhet och utveckling av andra värden är visserligen inget nytt, inte heller GNH som begrepp.
Det som är nytt är att koppla samman alla variabler, göra dem mätbara och applicera det på arbetslivet.

Detta är något som verkligen behövs och som skulle innebära en dramatisk skillnad för problemen ovan. Vi vill därför utveckla banbrytande modeller, mätbara kartläggningar, praktiska metoder och utbildningsinsatser som gör organisationer och sammanhang självförsörjande vad gäller resiliens och välstånd på ett helt nytt sätt. Med utgångspunkt från Bhutans GNH-koncept samt våra egna och kundens befintliga metoder kommer vi att skapa något helt nytt och anpassat till näringslivet runt Östersjön. Modellen kommer att innehålla följande variabler:
ekonomisk hållbarhet och stabilitet
självkänsla och inre välbefinnande, hälsa och friskvård, mångfald och värdegrund, delaktighet och demokrati. Ledarskap och medskapande. Ekologi och miljö. Utveckling och förändring, prioriteringar och tidsanvändning. Ledarskap för paradigmskifte.
Det nya nu är att vi sätter in det i ett större globalt sammanhang, där allt blir en integral helhet som utvidgar förståelsen av hållbarhet, vinst och välstånd
.GÖR en bra dag!

Inga kommentarer: