måndag 9 mars 2015

Framtiden

Styrelsen Cancerkompisar


Cancerkompisar växer och har i dagarna flyttat in till forskningsbyn Medeon i Malmö.
Här får vi det stöd och det nätverk vi behöver för att driva de anhörigas frågor.

Vår vision är att alla anhöriga ska få en bättre livskvalité. Ingen ska behöva känna sig ensam och vara utan stöd.
Cancerkompisar ger stöd, tröst och hopp till anhöriga till cancerdrabbade.
Hur?
Det är enkelt!
Du skapar dig din egen profil genom att logga in på Cancerkompisar.se  och klickar på det röda hjärtat längst upp till höger på sidan. Du hittar du andra i samma situation. Någon som förstår precis hur du har det.
Du som läser detta, tipsa gärna andra om Cancerkompisar.


Stort tack till alla som kom och firade med oss.

På bilden syns Medeons vd, Ulf G Andersson, som stöttar verksamheten.Aliki Bendzovski - Cancerkompisars advisory board

Katarina Jönsson från Handelskammaren på plats
Lena Ekelius, läkare på Capio och hennes Ada,

Jens Grip, Odd Hill, Alexandra Lellky och Carolina Erlandsson, Odd Hill. De är dessa som byggt tekniken bakom Cancerkompisar.se
Stefan Hansson, Skaneus Support AB
Kajsa Lind och Susanne Pieler, The Big Plan, byrån som tagit fram Cancerkompisars kommunikation och budskap
Suzanne Richter, Sten K J stiftelse
Helena Kurki, styrelse Cancerkompisar, Tommy Aspegren, Region Skåne och Mef Nilbert, professor onkologi/chef Regionalt Cancercentrum Syd
Tomas Isaksson, styrelseledamot, Swedbank
Olas Sellert, ordförande Cancerkompisar, Trägårdh Advokatbyrå

TACK!
Inga kommentarer: