torsdag 1 januari 2015

2015 - tack för det året

Nyårsdagen 2016

Hej framtiden!
Jag vill säga tack till dig för ett fantastiskt år 2015, tack!


Tack älskling för en underbar nyårsafton med allt som ingick


Tack för ett underbart år min älskling och särskilt tack för kryssningen som jag pratat om i över 10 år och som nu äntligen blev verklig.

Tack alla CancerkompisAmbassadörer som arbetat idogt för att sprida kunskap om gruppen anhöriga och rekryterat CancerkompisAmbassadörer på ytterligare 10 orter över hela landet.

Tack Mats Paulsson för samarbetsavtalet som innebär att Cancerkompisar både fått en långsiktig hållbar ekonomisk lösning samt kan fortsätta föra de anhörigas talan nationellt under 2016. Särkilt angeläget har samarbete varit med Nationellt Cancercentrum kring jämlik cancervård.

Tack Sparbanksstiftelsen Öresund som gör det möjligt att arrangera ett ännu större Cancerkompisar Live-event till 2016 samt ert initiativ att engagera er systerbank i Stockholm under hösten 2016 för att kunna nå ännu fler av de cirka 1,5 miljoner anhöriga som behöver stöd.

Tack Volvo för sponsorbilen vi haft tillgång under året. Det är tack vare er har vi kunnat starta upp välbesökta Cafe-möten på flera platser.

Tack Nka - arbetsgivare som funnits med och stöttat de företag som anlitat mig som föreläsare/coachstöd så att era ledare är bättre rustade att hantera svåra samtal. Särskilt tack till Deloitte och eon som banat väg och blivit ett föredöme när det gäller att arbete förebyggande med personlafrågor.

Tack Kristoffer Triumf på Värvet för allt kompetensstöd kring produktionen av vår podcastserie "anhöriga berättar".

Tack Capio Malmö och Lena Ekelius för samarbete under året, vi ser redan fram emot 2016.

Tack Åsa Kryger, CancerkompisAmbassadör, och Anna BystedtGuldkanalen för många givande timmar i etern och vi hoppas på fortsatt "Fråga Cancerkompisar" under 2016.

Tack Katarina Jönsson, Handelskammaren, för att jag fick tala på seminariet om hur en social innovation blir till. Det gav både mig, mitt företag och Cancerkompisar ännu fler kontakter.

Tack Anna Friberg och Mef Nilbert, RCC Syd,  för att vi redan nu hittat former för att fortsätta samarbetet efter projekttidens slut i februari 2016.

Tack Elisabeth Bengtsson, folkhälsochef på Region Skåne för att du gjort det möjligt att Cancerkompisar fick avtal enligt IOP, ideburet offentligt partnerskap, känns stort.

Tack Amelia Adamo för gott mentorskap under året.
Jag minns när vi sågs allra första gången i april 2013 på Malmömötet. Redan då visste jag att vi skulle hitta former för samarbete.
Tack Må Bra för att Cancerkompisar fått vara en av era bloggare under året. Vi vet att vi attraherat nya läsare och säger tack för förtroendet även under 2016.

Tack alla Cancerkompisar - det är du som gjort allt möjligt, du som under året delat med dig av dina egna högst personliga erfarenheter, utan dig skulle vi inte finnas.

Tack alla som stöttar Cancerkompisar probono och tack alla samarbetspartners, utan er hade vi bara kommit halvvägs.

  • Gr8 Meetings och Micke Darmell som arrangerar Cancerkompisar Live
  • Medeon Life Science som bidrar att vi sitter kvar i forskningsbyn även under 2016
  • Stefan Hansson
  • Holmbergs Tryckeri 
  • Odd Hill som gör det möjligt att Cancerkompisar.se lever och rullar 24/7
  • The Big Plan, reklambyrån, som ser till att vi håller kommuniktionen tydlig och konsekvent

Sist men allra mest - tack till mig själv då jag tillåter mig att vara den samhällsentreprenör jag innerst inne är som innebär att jag kan välja att arbeta med det som jag brinner för, att hitta vägar för att hjälpa andra nå framgång genom "nätverk för storverk"!

Tack till dig som arbetat med mig i mitt företag Giraffa. Både du som nätverkat med mig individuellt eller med affärsrådgivning i mina grupper. Jag är stolt över er alla när jag ser vilka resultat ni åstadkommit genom att hjälpa varandra - "nätverk för storverk".

Slutord:
allt detta kommer att ske under 2015 genom att tänka och arbeta med min saying "nätverk för storverk".
Du som känner att du borde vara med på min lista, hör av dig så ordnar jag det bums.

Gott Nytt År!

Kontaktuppgifter:
0725-604064
inga-lill.lellky@cancerkompisar.se och/eller inga-lill.lellky@giraffa.se du väljer

Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: