fredag 9 maj 2014

Tanketåget

Kl. 10.00

Rasmus "tanketåg"
Vi på Cancerkompisar är tacksamma för att Rasmus Carlsson från Klarsikt ger våra anhöriga till cancerdrabbade den här möjligheten till utbildning och dessutom helt pro bono.

Utbildningen började igår och avslutas i september. Du som vill veta kontakta mig gärna via mail; inga-lill.lellky@cancerkompisar.se

Programmet kan du läsa i sin helhet på Cancerkompisar.se

Om programmet:
Syftet med utbildningen är att ge en varaktig förståelse för orsakerna bakom sorg, olycka och
psykisk ohälsa. Grunden för programmet består i kunskap om och insikter i det framväxande
fält av den tillämpade psykologin som populärt kallas för ”de tre principerna” (eng. the three
principles, health realization och innate health). 
Coachning och terapi med denna
psykologiska förståelse/förklaringsmodell har visat sig ge en enastående positiv effekt på
människors välmående och förmåga att klara av svåra livssituationer. Många har kunnat göra
sig av med livskriser och psykiska sjukdomstillstå
nd.

Tack Rasmus!

Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: