torsdag 24 april 2014

Granskning

Kl. 8.46

Om stöd till anhörigvårdare skriver idag SDS om i en liten pytteartikel.


På Riksrevisionens hemsida står nyheten som nummer 1. med rubriken "Stödet till anhöriga som vårdar närstående bör utvecklas", länken finns HÄR.

Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga.

"Det är också viktigt att stödet till de anhöriga blir mer individanpassat och flexibelt. Kommunernas stöd är mest utbyggt inom äldreomsorgen..."

Vi på Cancerkompisar har många exempel från hur det ser ut idag, 2014. 
55 000 personer per år får en cancerdiagnos men idag är överlevnaden stor, 70 % tror jag, men det kan ta mellan 3-5 år innan man blir friskförklarad och ibland längre.

Som anhörig till cancerdrabbad lever du ofta med oro och stress under dessa åren och du lever med sjukdomen nära dig, i ditt hem. 
Kanske din pappa tar hand om din mamma, din mamma tar hand om din bror och du som syskon kommer ofta i andra hand och vem tar hand om dig.


Jag håller alltså med Riksrevsionen när de säger "...viktigt att stödet till de anhöriga blir mer individanpassat".

Så hur? 
Var lyfts de här frågorna?

Vilka är Riksrevsionen då?
Så här står det på deras sida; "Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används".


GÖR en bra dag!

Inga kommentarer: