tisdag 15 oktober 2013

När ska ni fatta!

Kl. 8.10

Cancersjukdomar kostade EU mer än 1.000 miljarder kronor 2009. Det visar siffror som publiceras i The Lancet Oncology på måndagen ( igår 14/10)

Summan inbegriper vård, läkemedel, produktionsbortfall vid sjukdom och för tidig död samt anhörigvård. Strax under hälften av kostnaden, eller 430 miljarder, är kostnader som kan hänföras till själva sjukvårdsapparaten medan resten är kostnader som drabbar familjer, anhöriga och samhället i stort, skriver Lancet Oncology i sitt nya nummer.

Undersökningen visar tydligt att vård och andra insatser från närstående är en oundgänglig del av cancervården. Enligt studien lade icke-sjukvårdspersonal ned tre miljarder timmar oavlönat arbete på att vårda cancersjuka under 2009.

Den cancerform som är dyrast för samhället är lungcancer medan bröstcancer står för den högsta vårdkostnaden.

Forskarna bakom studien hoppas att siffrorna ska ge politikerna ett verktyg för att kunna satsa pengarna inom rätt områden.

Detta för att förhindra att hälso- och sjukvården når en punkt där systemet faller samman, något som är en verklig fara med tanke på de ökande kostnaderna för cancervården, säger professor Richard Sullivan vid King's College i London i ett pressmeddelande.

Clas Svahn, clas.svahn@dn.se

Vi på Cancerkompisar arbetar dagligen för att hjälpa anhörig till cancerdrabbad och få någon att prata med och vi ser att det finns ett stort behov.

GÖR en bra dag!


Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: