torsdag 16 april 2015

Behövs sociala investeringar

Från en idé vid köksbordet till en nationell organisation -

blev rubriken för gårdagens föreläsning på seminariet som som arrangerades av Region Skåne som handlade om sociala investeringar. Målgruppen var politiker och tjänstemän. Jag var inbjuden att prata om Cancerkompisar, som fått bidrag från sociala investeringsfonden, och vad vi hittills åstadkommit.

Temat för dagen var "Utanförskapets pris". 


Jag fick möjlighet att delta under hela förmiddagen och det var mycket intressanta talare, bland andra Christina Wahlström från Skandia.
Hon berättade om deras arbete och hur de tänker förebyggande i allt de gör. Så självklart det kändes, de är ju ett av de större försäkringsbolagen i landet.

Intressant var att höra om en av deras engagemang i Skandionkliniken som behandlar cancer med protonterapi, titta in på hemsidan, mycket intressant! Skandionkliniken .
Så det blev en bra dag. 

Sammanfattning och svar på frågan - behövs sociala investeringar? JA!

GÖR en bra dag!

Inga kommentarer: