lördag 24 maj 2014

Start small and think BIG

Kl. 12.15

I dagens SDS i Näringslivsbilagan, N 14, ett helt uppslag med tips till blivande entreprenörer.

I förra veckan träffade jag och många med mig grundaren av mikrokreditbanken, Professor Mohammad Yunus och en av hans "saying" verkar ha fastnat för gott i mig; "start small and think big"!
Jag tillsammans med Alexandra, min dotter, startade Cancerkompisar smått. Vi började vid köksbordet med en enkel hemsida och en Facebookgrupp för två år sedan. Under åren har flera ifrågasatt att vi inte haft vare sig en färdig budget eller en affärsplan.

Näh, vi bara gjorde det!
Vi började manuellt med att matcha samman anhöriga till cancerdrabbade med varandra, de som hörde av sig till oss och ville få någon att prata med, någon som var i samma situation.

Men jag minns samtidigt så väl våra storslagna planer, och som fortfarande finns kvar, att bygga "en väg in" för allt som har med cancer att göra. Många som drabbas av cancer och deras anhöriga känner oro och ångest och vill bara veta "allt". De letar och letar överallt för att få svar och det skapar både oro och stress.

I dag når vi varje månad ut till ca 12 000 personer genom våra kanaler och vi bara längtar efter den community vi just nu bygger så kan vi nå ut och ge stöd, tröst och kanske lite hopp till ännu fler.

Vi vet ju att behovet finns! Vi läser våra cancerkompisar berättelser dagligen och känner igen den maktlöshet många ger uttryck för. Att leva i det okända. Att inte få veta, det kan ge den starkaste ont i magen.

Think big, japp, det gör vi fortfarande genom att försöka vara den anhöriges röst, lyfta frågan om att vi anhöriga också finns med på cancerresan och räknas.

Men vi tar ett steg i taget och det framåt, mot "BIG"!
Proff. MohammadYunus, och jag i Lund, tack för inspirationen!!!
GÖR en bra dag!


Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: