onsdag 21 maj 2014

Rådet utsett

Kl. 9.00

Patient - och närståenderådet i Syd håller första mötet med ledning av Christina Carlsson på Medicon Village, RCC Syd i Lund.
Vi är 12 ledamöter som under 2 år kommer att driva och lyfta upp de frågor vi anser är angelägna inom cancervården.

Bredvid mig sitter Anette, cancerpatient, som om några timmar ska få besked om hennes cancer spridit sig eller inte. Hon har väntat i två veckor på besked men säger öppet att hon anar att det inte ser bra ut.

Det svåraste säger hon är att behöva berätta det för sin familj att få lämna ett tråkigt besked. Hon tar upp hur svårt det är att vara anhöriga till cancerdrabbad, att stå vid sidan om, trots att hon själv är mitt i detta kaos. Hon är dessutom en av många som saknar en kontaktsjuksköterska utan får själv navigera inom sjukvården.
Hon och en annan Anette har startat FIGHT CANCER HALMSTAD (finns endast på Facebook) med syftet att förmedla information, kunskap och skapa debatt.

Kring vårt uppdrag står det så här;
"regionala cancercentrum har grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörnade cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ".
Vi röster fram vilka som även ska delta i RCC styrelse så nu börjar vårt gemensamma arbete, vi är valda på 2 år. Jag representerar anhörig till cancerdrabbbad, eller närstående som det kallas inom sjukvården.

Nu har jag en del att läsa på och komma med input på inför vårt nästa möte den 25 augusti.

GÖR en bra dag!

 Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: