tisdag 6 maj 2014

Anhörigmöte i Dalby

Kl. 22.00

Det är alltid lika givande och inspirerande att bli inbjuden och få möjlighet att berätta om hur Cancerkompisar startade.
Nina Fäldt, anhörigstödjare från Lunds kommun och Cecilia Lagerquist präst i Dalby församling arangerade tillsammans den här kvällen.
Mina tackblommor, kändes gott att få
Carpe Diem!


Det blev en annorlunda och givande kväll där vi vågade öppna oss för varandra och prata om våra förbjudna tankar kring hur det är att vara anhörig till cancerdrabbad. Jag upptäcker gång på gång hur tufft det är att vara anhörig och hur svårt det är att ta plats. Att ta plats och be om hjälp och stöd. Det borde vara självklart att jag som anhörig får stöd för hur ska jag annars själv orka vara ett stöd till den sjuke. Jag brukar ofta uppmana till att skriva av sig sina tankar. Jag märker även att det finns ett stort behov av att få berätta just sin egen cancerhistoria.

GÖR en bra kväll!

Inga kommentarer: