måndag 28 april 2014

Samverkan över gränser

Kl. 14.00


Jag var inbjuden som talare inför en grupp kontaktsjuksköterskor från fyra landsting, på initiativ av RCC Syd, som ses några gånger per år och utbyter erfarenheter.
Den här dagen hade de tema "anhörig till cancerdrabbad".

Det blev en bra förmiddag med många frågor till mig som representant för Cancerkompisar. Jag fick med mig nya kontakter och värdefull input till projektet "Morgondagens anhörigstöd" som vi arbetar  i tillsammans med RCC Syd.
Byggandet av en en community, som stöd för anhöriga, är ett stort och angeläget uppdrag som kräver all input vi kan få.

Spontant sa någon "det här kan ju bli hur stort som helst".
Sant!
1 av 3 får cancer men alla berörs ju.


Petra Svensson och Nina Vult von Steyern tackar av mig med blommor och choklad
Monica Olsson, Lasarettet i Blekinge, visade upp hur de arbetar för att säkerställa information för både patienten och anhörig

Carpe Diem!

Inga kommentarer: