torsdag 3 oktober 2013

Från frukost med gråt till en sopplunch

Kl. 14.30

En händelserik dag, en dag som började med gråt över hunden Gunnar och slutade med cancerprat och mitt allra första möte med Mef Nilbert, chef för RCC Syd (Regionalt Cancercentrum Syd) i Lund på Medicon Village över en sopplunch.

Efter föredraget hon höll fick vi ställa frågor och jag passade på att berätta om vad jag representerade, Cancerkompisar, och jag ställde frågan om hur mycket det kostar samhället för en sjuk och en anhörig. Detta med tanke på produktionsbortfall, försäkringpengar, sjukvårdskostnader och så vidare.

Hon blev intresserad av min fråga, som det inte fanns svar på, och föreslog att jag skulle stanna kvar efteråt så vi kunde prata.
Och det gjorde vi.
Jag ska få komma med i deras arbete på ett eller annat sätt som representant för Cancerkompisar och och anhöriga till cancerdrabbad.

Vilken bra dag jag GJORDE!

Mef förbereder sig
Mef höll ett mycket intressant föredrag om vad RCC Syd gör samtidigt som hon presenterade och lyfta fram sina medarbetare, bra gjort!
Jag och Mef pratar om vårt framtida samarbete
Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: