fredag 4 oktober 2013

En dag att bygga broar

Kl. 10.15
Jag sitter på Katrinetorp här i Malmö, som representant för Cancerkompisar, med cirka 110 personer som alla arbetar med cancerforskning på ett eller annat sätt.

Temat för dagen är"Nya broar att bygga i cancervården" arrangerat av Dagens Medicin.

Dagen inleddes med att vi fick Twitter hashtaggen och det satte igång mig att börja testa och twittra, rookie som jag nu är.

Det tog bara en minut så fick jag en följare Maria Hellbom, Regionalt Cancercentrum Syd/Skånes Onkologiska klinik och vi sitter dessutom vid samma bord. Vilket medie twitter är att jag inte insett det tidigare.

Jag ser fram emot en givande dag med ny kunskap och nya kontakter.

GÖR en bra dag!

Carpe diem!

Inga kommentarer: