torsdag 5 juni 2014

Vi utbildar oss

Kl. 8.30

Vi cancerkompisar, som är anhörig till cancerdrabbad, utbildar oss.

Energi i form av frukt behövs...
Tillsammans med coachföretaget Klarsikt håller går vi ett utbildningsprogram i kamratstöd för psykisk hälsa. Vi har träffast tre gånger i workshopform. Fokus ligger på samtal och praktisk tillämpning.

Syftet med utbildningen är att ge oss en varaktig förståelse för orsakerna bakom sorg, olycka och
psykisk ohälsa. 
Grunden för programmet består i kunskap om och insikter i det framväxande fält av den tillämpade psykologin som populärt kallas för ”de tre principerna” (eng. the three
principles, health realization och innate health). 
Coachning och terapi med denna psykologiska förståelse/förklaringsmodell har visat sig ge en enastående positiv effekt på människors välmående och förmåga att klara av svåra livssituationer.

Tanken är att Cancerkompisars anhörigstödjare efter genomförd utbildning kommer att vara
bättre rustade att möta och vara ett bra stöd för anhöriga till cancersjuka. Genom sina insikter
kommer de dessutom att kunna ge denna kunskap och förståelse vidare. 

Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: