måndag 14 april 2014

Träffa Rasmus

Kl. 11.30

Tillsammans med coachföretaget Klarsikt erbjuder Cancerkompisar sina medlemmar ett 
utbildningsprogram i kamratstöd för psykisk hälsa. 

Utbildningen kommer att inledas med en föreläsningsserie, varefter det skapas en eller två stödgrupper med 5-8 deltagare som träffas varje eller varannan vecka. 

Arbetet i grupperna sker i workshopform och tar sin utgångspunkt i deltagarnas egen livssituation. 
Fokus ligger på samtal och praktisk tillämpning, och det finns möjlighet till coachning både i grupp och enskilt. 


Rasmus berättar:
Syftet med utbildningen är att ge en varaktig förståelse för orsakerna bakom sorg, olycka och
psykisk ohälsa. 
Grunden för programmet består i kunskap om och insikter i det framväxande
fält av den tillämpade psykologin som populärt kallas för ”de tre principerna” (eng. the three
principles, health realization och innate health). 

Coachning och terapi med denna psykologiska förståelse/förklaringsmodell har visat sig ge en enastående positiv effekt på
människors välmående och förmåga att klara av svåra livssituationer. Många har kunnat göra
sig av med livskriser och psykiska sjukdomstillstånd.

Om kursledaren:
Rasmus Carlsson, som är verksam som transformativ coach och föreläsare inom personlig framgång och psykisk hälsa. 
Han coachar både privatpersoner som vill må bättre och företagsledare som vill uppnå större framgångar. Han har utbildat sig främst i
England och USA, bl.a. vid Supercoach Academy i Los Angeles, där han nu är under
vidareutbildning. 


Utbildningsprogrammet för Cancerkompisar genomför han helt ideellt, som
ett led i sin utbildning.


Programmet genomförs april-juni samt i augusti 2014.
Läs om programmet på Cancerkompisar, längst ner till höger på första sidan


Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: