onsdag 5 februari 2014

Det här med cancervärlden

Kl. 9.59

Det här med cancer.
Jag upptäcker för varje dag hur omfattande cancervärlden är. Hur många som är involverade.
Sjukvårdspersonal, intresseorganisationer, läkemedelsföretag och politiker. Några med sin alldeles egen agenda och några som samverkar och mitt emellan allt detta finns individen, den cancerdrabbade och vi anhöriga.

Det finns både stora och små föreningar och organisationer för de olika cancerformerna där några är med i Nätverket mot cancer för att tillsammans bli starka och kunna påverka vård och rehabilitering.

I Sverige har vi 21 landsting med 21 olika lösningar för cancervården. Är det rättvist att vården avgörs beroende på var jag bor? Temat för dagen var "jämlik vård och rätt till rehabilitering".

Det var hårda ord i går när man kritiserade politikernas brist på agerande. Vem ska agera?
En studie visar att 96 procent saknar en rehabiliteringsplan, helt otroligt! Alla vet ju att när det gäller cancer måste man agera snabbt både för att minimera risk för spridning och inte att glömma all den ångest och oro som uppstår både för den sjuke och de runt omkring.

Patrik Göransson, psykolog, från Swedpos, sa bland annat i sitt anförande att den anhöriga nästan mår sämre än den cancerdrabbade på grund av brist på information. Han kallade det för psykisk ohälsa på grund av den stress man lever under. Den anhöriga är ofta dessutom talesperson för den sjuke och ska kunna upprepa gång efter annan diagnos med mera. Det nämndes att man som cancerdrabbad kan möta upp till 150 personer inom vården under sin cancerresa.

Efter två dagar i Stockholm med möten och och deltagande i Världscancerdagen känner jag mig som en liten mygga i allt detta.

Dagen arrangerades för femte året på rad av Nätverket mot cancer som startade och leds av eldsjälen Katarina Johansson.

Så här dagen efter ska jag smälta alla intryck och ta med mig allt detta till styrelsen för Cancerkompisar som arbetar md att ge stöd till anhörig till cancerdrabbad.

GÖR en bra dag!

Gripande öden 4 cancerdrabbade och 1 anhörig berättar...

220 anmälda i ett fullsatt Berns
Jag träffar Katrin Bartfai Jansson, läkare vid Onkologiska kliniken och Johanna Joneklav, kurator

Näracancer.se har utvecklats för att skapa trygghet genom kunskap och gemenskap för unga, mellan 15-25 år, som står nära någon som har cancer.
Näracancer.se har förverkligats med stöd från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Carpe Diem!
ps. för att kommentera klicka under inlägget på kommentarer

Inga kommentarer: