fredag 29 november 2013

Fakirmöte

Kl. 7.28

På BNI-möte och gör affärer redan nu, rena rama fakirmötet.
GÖR en bra dag!

Frukost, skriva sök, och lyssna de´e´mycke´ på en och samma gång som händer mellan kl 07.00-08.30 på ett BNI-möte

Inga kommentarer: